För bästa smaken serveras den med en del av kappan kvar – Texas style